Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en "RenRew2Fashion" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.RenRew2Fashon.be RenRew2Fashion heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de website www.RenRew2Fashion te wijzigen. RenRew2Fashion is eigendom van Wendy Meynendonckx, Gandhiplein 12/3, 2200 Herentals, België. Ondernemingsnummer BTW BE0825.099.519. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. De overeenkomst

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door ‘RenRew2Fashion’. En bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. Indien "RenRew2Fashion" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

3. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door "RenRew2Fashion" aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. ‘RenRew2Fashion’ doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. ‘RenRew2Fashion’ kan niet aansprakelijk gesteld woorden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

4. Betaling en betalingswijze

De koper is ertoe gebonden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief btw. Particulieren kunnen online betalen via bankapp. Betalen bij afhalen kan via bankapp. Non-particulieren mogen de factuur per overschrijving betalen binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij laattijdig betalen word er 2% verschuldigde rente in rekening gebracht dewelke er wekelijks word bij gerekend.

5. Annuleren van de transactie

"RenRew2Fashion" geeft haar klanten 24 uur de kans om de bestelling te annuleren. Annulering is enkel mogelijk indien deze binnen de 24 uur per e-mail aan ons bezorgd word. Na aanvaarding van uw vraag stuurt ‘RenRew2Fashion’ een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug binnen de 14 dagen. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terug stortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was. Bestellingen zullen om bovenstaande redenen dan ook pas na 24 uur verwerkt worden.

6. Terugneming en terugbetaling

Indien de bestelde producten niet aan de verwachting van de klant voldoen (breuk, beschadiging of verkeerde producten) kan de klant ons contacteren om eventuele omruiling of terugbetaling te bespreken. In geval van terugsturen zijn de verzendkosten te allen tijde voor de klant.

7. Gebruiksveiligheid

De producten die gemaakt zijn door RenRew2Fashion' zijn geschikt voor kinderen onder de drie jaar. De producten moeten ten allen tijden worden gebruikt onder het toezicht van een volwassenen.

8. Gegevens van de klant

Door gebruik te maken van de website van "RenRew2Fashion" stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door "RenRew2Fashion" van bepaalde persoonlijke gegevens.

9. Eigendomsrecht

"RenRew2Fashion" blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen "RenRew2Fashion" en de opdrachtgever is het Belgisch Recht van toepassing.

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze algemene voorwaarden, aarzel niet contact met ons op te nemen.
Team RenRew